Ønsker du å kontakte meg kan du sende en mail : venstrehandsbryggeriet@wisted.net

Her har du funnet fram til mine hjemmebryggerisider.


Her kan du lese om en av mine hobbyer, nemlig ølbrygging. Jeg har lenge likt noe mer enn vanlig industripils, og har også lenge hatt lyst til å brygge juleøl, noe som er en gammel tradisjon her i landet. Men så tenkte jeg, "hvorfor bare juleøl?, hvorfor ikke også prøve andre typer øl?"


Ølbrygging har som sagt lange tradisjoner her i landet, og Gulatingsloven (fra før år 1000) påbød bøndene om å brygge juleøl. Det var underlagt strenge straffer for ikke å etterkomme dette.


”Enno ei ølgjerd har me lov å gjera, husbond og husfru like mykje malt kvar, etter vekt, og signe det jolenatti til takk frå Krist og Sankta Maria, til godt år og fred. Um so ikkje vert gjort, skal det bøtast tre merker til biskopen. Men um nokon sit soleis tre vintrar at han ikkje gjer ølgjerdene eller greider dei bøtene som me har lagt på for kristendomen vår, og han vert sannskyldig i det, då har han forbrote kvar penning av godset sitt. Det eig kongen vår halvt, men halvt biskopen. Um han ikkje vil det skal han fara ut or riket åt kongen vår”


Altså landsforvisning og inndraging av eiendom hvis man unnlot å brygge øl tre år på rad. Det kunne jeg jo ikke risikere, så jeg tenkte at jeg måtte sette i gang.


Etter noen raske søk på nettet fant jeg fram til foreningen Norbryggs hjemmesider, og der var det masse informasjon. Det kombinert med en Pippi Langstrømpe-innstilling (det har jeg aldri gjort før, så det kan jeg sikkert), gjorde at jeg våren 2012 satte igang.


Jeg fant etter litt fundering på både bryggerinavn og logo

Jeg har alltid vært historieinterressert, og syntes at jeg kom fram til en logo med et historisk preg, samtidig som navnet tok høyde for tvilsomme resultater (jeg er riktignok venstrehendt selv, så venstrehåndsarbeide har alltid vært mitt beste).


Jeg trodde det ville bli noen forsøk før det hele ville bli drikkenes. Likevel døpte jeg brygget mitt for Mungát, som er det hjemmebrygget øl ble kalt i riktig gamle dager. Det er sammensatt av munr, som betyr "glede" og gát, som betyr "det en får, føde". Senere ga jeg også egne navn til hvert øl, og da fant jeg ut at det ble litt for mange navn på hvert øl, så jeg kuttet ut fellesnavnet Mungát. Så nå får hvert øl sitt eget navn.


Startsett ble kjøpt, kokegryte, meskekar og råvarer var på plass da første brygg ble laget 2. april 2012. Jeg valgte å gå rett på "all grain" brygging, dvs bruk av maltet korn. Som matinterressert synes jeg at ølbrygging kan sammenlignes litt med det å lage suppe. Det er tre måter, ølsett er som å koke en suppepose, det er safe, og det blir en ok suppe. Ekstraktbrygging er som å lage suppen med friske råvarer, men man bruker buljongterninger. All grain, ja da bruker man de beste råvarene og koker kraften selv.


Utstyret, dvs kokekjelen er på 25 liter, så det setter begrensningen på størrelsen på "batchene". Men det er også er grei mengde, noe som gir rundt 18 liter ferdig øl pr. brygging. Med et forbruk som begrenser seg til helgene, har jeg raskt opparbeidet meg et lager som vil vare en stund.


Jeg fant imidlertid fort ut at det var veldig gøy å brygge, så det ble brygget flere forskjellige øltyper i løpet av de første 2-3 månedene. Det ble lagringskapasitet i kjøleskap som ble begrensningen.

Og, ja det er lovlig, og ja, det blir godt øl, og ja, det er billig, bortsett fra utstyret som aldri regnes med i hobbysammenheng. Men selv om jeg regner inn prisen for utstyret blir det et billig spesialøl. Og tilslutt, ja, det er alkohol, så ansvarlig bruk er påkrevd.


Og ikke minst, det er veldig gøy.

"Jeg er ganske liden til at se, men jeg kan felde en kiæmpe ned" - norsk ølbollerim